fbpx Servicevoorwaarden | Gokhale Method Institute
Meld u aan voor onze Positive Stance ™ Nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden

Gewoon-Engelse Servicevoorwaarden

We hebben dit beleid voor het laatst bijgewerkt mei 24, 2018.

Welkom bij Gokhale-methode! Hier links vindt u onze standaard Engelse servicevoorwaarden en de bijbehorende juridische servicevoorwaarden aan de rechterkant.

Lees onze voorwaarden, u moet akkoord gaan met hen om Gokhale-methode te gebruiken. Als u Gokhale-methode namens uw bedrijf gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u akkoord gaat met onze servicevoorwaarden.

We kunnen onze servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en we kunnen services aan u weigeren.

Juridische servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: mei 24, 2018

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de www.gokhalemethod.com website (de "Site") en de webgebaseerde services en tools die toegankelijk zijn via de Site (de "Service") die beide worden beheerd door Gokhale Method Enterprise, Inc. ("Gokhale Method", "us", "we" , of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen en / of de Service te gebruiken of te gebruiken, stemt u er onherroepelijk mee in dat u gebonden bent door deze Voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Als u namens een entiteit deze Servicevoorwaarden aangaat, verklaart u dat u de feitelijke bevoegdheid hebt om dergelijke entiteit aan deze Servicevoorwaarden te binden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de Site worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

Gokhale Method behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Servicevoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen door een dergelijke wijziging en / of wijziging in deze Servicevoorwaarden op te nemen, samen met een kennisgeving van de ingangsdatum van dergelijke gewijzigde Servicevoorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Elk voortgezet gebruik door u van de Site of de Dienst na het plaatsen van dergelijke gewijzigde Servicevoorwaarden wordt geacht aan te geven dat u zich onherroepelijk akkoord verklaart met dergelijke aangepaste Servicevoorwaarden. Dienovereenkomstig, als u op enig moment niet akkoord gaat met enige gewijzigde Servicevoorwaarden, mag u de Site of Service niet langer gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

Registratie van gebruikersaccounts; Wachtwoorden en kosten

U moet zich aanmelden voor een account om sommige van onze Services te gebruiken.

Je moet ook minimaal 18 zijn (of toestemming van je ouders hebben) om Gokhale-methode te gebruiken.

Houd uw wachtwoord veilig en laat het ons weten als u ongewoon gedrag in uw account onmiddellijk opmerkt.

 

(a) Accountregistratie en gebruikslicentie: om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle functies van de Service, moet u een account openen ("Gebruikersaccount") door u te registreren bij Gokhale-methode. Wanneer u zich registreert voor uw gebruikersaccount, moet u echte, accurate, actuele en volledige informatie verstrekken ("Accountinformatie"), en u gaat ermee akkoord om de accountinformatie bij te werken om ervoor te zorgen dat deze actueel is. Bij de juiste registratie en opening van een Gebruikersaccount, en onderhevig aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden, verleent Gokhale Method hierbij u het persoonlijke, niet-overdraagbare recht en de licentie om de Service te gebruiken, uitsluitend voor uw eigen interne zakelijke doeleinden, totdat u of Gokhale Method ervoor kiest om dergelijk recht te beëindigen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

(b) Geschiktheid: als uitdrukkelijke voorwaarde om een ​​Gebruikersaccount te mogen openen, verklaart en garandeert u dat u (i) de wettelijke bevoegdheid heeft (inclusief, maar niet beperkt tot, voldoende leeftijd) om contracten aan te gaan volgens de wet van het rechtsgebied waarin u woont, (ii) staat niet op een lijst met personen die u hebben geblokkeerd voor het ontvangen van services volgens de Amerikaanse wetgeving (inclusief, zonder beperking, de geweigerde persoonlijst en de entiteitslijst uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Handel, het bureau of industrie en Beveiliging) of andere toepasselijke jurisdictie en (iii) geen inwoner zijn van Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië. Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.

(c) Wachtwoorden: na registratie op de site, geeft u Gokhale Method een wachtwoord voor toegang tot uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor al uw activiteiten en die van derden die plaatsvinden via uw account, al dan niet geautoriseerd door u. U stemt ermee in om uw wachtwoord niet bekend te maken aan derden. U stemt ermee in om de Gokhale-methode onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk verdacht of daadwerkelijk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount. U stemt ermee in dat Gokhale Method in geen geval aansprakelijk zal zijn voor kosten, verlies, schade of uitgaven die voortvloeien uit een fout van u om de veiligheid van uw wachtwoord te handhaven.

Diensten

We proberen onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. Dit betekent dat we op elk gewenst moment Services en producten kunnen toevoegen, verwijderen of wijzigen. Dit omvat prijswijzigingen.

We doen ons best om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, maar we kunnen niet garanderen dat u tevreden bent.

We willen onze producten en diensten ook aanbieden aan zoveel mogelijk mensen, maar we zijn niet verplicht dit te doen.

 

(a) De prijzen van onze producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

(b) Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

(c) We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen gedaan op onze Sites. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Site-inhoud

Tenzij anders aangegeven, zijn de op deze site gepubliceerde informatie auteursrechtelijk beschermd werk van Gokhale Method.

Informatie van derden, zoals toegang tot gegevens via een dienst op Gokhale-methode, is onderworpen aan de auteursrechten van die systemen van derden.

U kunt informatie op deze site kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik. Maak alsjeblieft geen inbreuk op de auteursrechten van anderen met behulp van Gokhale-methode of je account kan worden verwijderd.


 

 

(a) Gokhale-inhoud: behalve voor zover anders vermeld, de informatie, materialen (inclusief maar niet beperkt tot HTML, tekst, audio, video, white papers, persberichten, databladen, productbeschrijvingen, software en veelgestelde vragen en andere inhoud ) beschikbaar op de Site en / of de Service (gezamenlijk, "Gokhale Method Content") zijn de auteursrechtelijk beschermde werken van Gokhale Method en zijn licentiegevers, en Gokhale Method en zijn licentiegevers behouden uitdrukkelijk alle juiste titel en belang in en aan de Gokhale Method Inhoud , inclusief, maar niet beperkt tot, alle intellectuele-eigendomsrechten daarop en daarmee. Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze Servicevoorwaarden, is het gebruik van de Gokhale Method-inhoud mogelijk in strijd met het auteursrecht en / of andere toepasselijke wetgeving.

(b) Inhoud van derden: naast Gokhale-inhoud, kan de site en / of de service informatie en materialen bevatten die door derden aan Gokhale Method worden verstrekt (gezamenlijk "inhoud van derden"). Inhoud van derden is het auteursrechtelijk beschermde werk van de eigenaar, die uitdrukkelijk alle rechten op en belangen in en in de inhoud van derden behoudt, inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele-eigendomsrechten daarop en daarmee. Behalve onderworpen aan deze Servicevoorwaarden, kan Inhoud van derden ook onderworpen zijn aan verschillende en / of aanvullende gebruiksvoorwaarden en / of privacybeleid van dergelijke derde partijen. Neem contact op met de betreffende derde partij voor meer informatie over dergelijke verschillende en / of aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op inhoud van derden.

(c) Beperkte inhoud van site-inhoud: Gokhale-methode verleent u het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht om de Gokhale-methode-inhoud en inhoud van derden te gebruiken (gezamenlijk "Site-inhoud") door de site-inhoud weer te geven op uw computer, en het downloaden en afdrukken van pagina's van de site met site-inhoud, op voorwaarde dat (i) een dergelijke activiteit uitsluitend voor uw persoonlijke, educatieve of andere niet-commerciële gebruik is, (ii) u geen afgeleide werken van de site-inhoud wijzigt of voorbereidt , (iii) u geen kennisgeving van auteursrecht uiteenzet die op enige Site-pagina's of Site-inhoud is vermeld, (iv) u de Website-inhoud niet op andere wijze verveelvoudigt, opnieuw distribueert of publiekelijk weergeeft en (v) u kopieert geen Site-inhoud naar een ander medium of ander opslagformaat.

(d) Handelsmerken: Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's op de Site ("Merken") zijn het eigendom van Gokhale Method of van derden, en u mag dergelijke Merken niet gebruiken zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Gokhale Method of de toepasselijke derde partij.

(e) Controle van de Inhoud van de Site en gebruik van de Service: Gokhale Method behoudt zich het recht voor, maar neemt niet de verplichting op om het gebruik van de Site en / of de Dienst te monitoren en gepaste juridische stappen te ondernemen tegen elke partij die de Site in strijd is met deze Servicevoorwaarden of toepasselijke wetgeving. Gokhale-methode behoudt zich het recht voor om inhoud van een site of gebruikerscontent te accepteren, af te wijzen of te wijzigen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid op basis van de acceptatie, afwijzing, wijziging of niet-wijziging van enige site-inhoud of gebruikerscontent.

(f) Schending van het auteursrecht: als voorwaarde voor uw recht om de Site en de Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Dienovereenkomstig stemt u ermee in geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie van derden te uploaden of op de Site of de Service te plaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende derde partij. U erkent dat Gokhale-methode uw toegang tot de Site en / of de Service zal beëindigen als u herhaaldelijk het auteursrecht van derden schendt. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk illegaal is geüpload of op de Site of de Service is geplaatst, kunt u een schriftelijke kennisgeving sturen naar Gokhale-methode op [e-mail beveiligd]. Gokhale Method behoudt zich alle rechten voor om schadevergoeding en kosten in verband met inbreuk en of fraude te eisen.

Uw gebruik van de site en service

Om de Gokhale-methode te gebruiken, moet u ermee akkoord gaan dat u de Gokhale-methode niet zult gebruiken om lokale wetten te overtreden. U kunt Gokhale-methode niet opnieuw publiceren of doorverkopen. Houw ons alsjeblieft niet.

U kunt geen betaalde services gebruiken totdat u de kosten voor die service betaalt. Voor retouren en terugbetalingen, kijk dan op onze Verkoop- en retourbeleid.

Om uw gebruikersaccount te annuleren, moet u de instructies volgen op uw gebruikersprofielpagina op onze website.

U kunt de Gokhale-methode gebruiken, maar dat betekent niet dat u ons intellectuele eigendom (zoals onze handelsmerken, naam, logo, broncode, enz.) Kunt kopiëren of herdistribueren. Nogmaals, je moet je lokale wetten volgen als je Gokhale-methode gebruikt.

Gokhale-methode heeft veel door de gebruiker ingezonden inhoud (zoals onze forums en watercoolers voor evenementen). Door inhoud naar Gokhale-methode te uploaden, verleent u ons bepaalde licentierechten voor die inhoud. We kunnen deze inhoud modereren of naar eigen goeddunken verwijderen. Soms hebben we toegang tot uw inhoud om ondersteuning of technische ondersteuning te bieden.

Maak een back-up van uw inhoud! We doen ons uiterste best om gegevensverlies te voorkomen, maar we kunnen er niet tegen garanderen. Het is altijd een goede gewoonte om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken, ongeacht of u Gokhale-methode gebruikt. We versleutelen alles waar mogelijk, maar er kunnen momenten zijn dat gegevens onveilig worden gecommuniceerd (bijvoorbeeld e-mail of een niet-versleutelde API waarmee we werken).

Onze servicevoorwaarden zijn in feite een contract tussen u en Gokhale-methode en zijn onderhevig aan beëindiging en / of opschorting, dus zorg ervoor dat u ze leest.

We hebben partners en recensies op onze website. We zullen uw toestemming vragen voordat u uw naam of foto gebruikt. We contacteren normaal gesproken mensen via e-mail om hun toestemming te krijgen.

 

(a) Account en gebruik van de service: u mag uw gebruikersaccount alleen voor de service gebruiken in overeenstemming met deze servicevoorwaarden en alleen voor wettige doeleinden. U bent verantwoordelijk voor uw eigen communicatie, inclusief het uploaden, verzenden en plaatsen van informatie, en bent verantwoordelijk voor de gevolgen van hun posting op of via de Service.

(b) Kosten: sommige functies van de Service zijn alleen toegankelijk en worden gebruikt tegen betaling van toepasselijke vergoedingen ("Kosten"). Kosten kunnen variëren afhankelijk van het gebruik in overeenstemming met ons huidige prijsbeleid. U kunt alleen toegang krijgen tot die functies van de Service en deze gebruiken, waarvoor u geen vergoeding hoeft te betalen, tenzij u akkoord gaat met het betalen van alle toepasselijke vergoedingen. Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of rechten die worden opgelegd door belastinginstanties, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten, exclusief alleen de belastingen van de Verenigde Staten (federale of staat).

(c) Restituties: Restituties worden verwerkt volgens ons beleid voor eerlijke teruggave.

(d) Annulering en beëindiging door u: u bent zelf verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw gebruikersaccount. U kunt uw gebruikersaccount op elk gewenst moment annuleren door de instructies op de koppeling met het gebruikersprofiel te volgen in de algemene navigatiebalk boven aan het scherm. Een e-mail of telefoonverzoek om uw gebruikersaccount te annuleren, wordt niet beschouwd als annulering, als dit niet specifiek op uw accountinstellingenpagina staat vermeld.

(e) Beëindiging en opschorting door Gokhale Methode: Gokhale-methode kan uw Gebruikersaccount en / of deze Servicevoorwaarden op elk moment en om elke reden beëindigen na kennisgeving aan u. We kunnen onze service ook op elk moment onderbreken, met of zonder reden. Als we uw Gebruikersaccount zonder reden beëindigen, betalen we een pro rata deel van elke vooruitbetaling terug. We zullen u niet vergoeden of vergoeden als we uw Gebruikersaccount beëindigen wegens oorzaak, inclusief (zonder beperking) voor een overtreding van deze Servicevoorwaarden. Nadat uw gebruikersaccount is beëindigd, kunnen we uw gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderen. Als u zich niet voor meer dan 30 maanden op uw gebruikersaccount aanmeldt, kunnen we uw gebruikersaccount als "inactief" beschouwen en de gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderen.

(f) Verboden gedrag: Gokhale-methode verbiedt specifiek elk gebruik van de Site of de Dienst voor: (i) het plaatsen van (1) informatie die onvolledig, onjuist of onnauwkeurig is of niet uw eigen (2) handelsgeheimen of materiaal dat is auteursrechtelijk beschermd of anderszins in het bezit van een derde partij, tenzij u een geldige licentie hebt van de eigenaar die u toestaat om het te plaatsen, (3) materiaal dat inbreuk maakt op enig ander intellectueel eigendom, privacy of publiciteitsrecht van een ander, (4) advertentie, promotiemateriaal of verzoeken om producten of diensten die concurrerend zijn met Gokhale Method-producten of -services of (5) -software of -programma's die schadelijke code bevatten, inclusief maar niet beperkt tot virussen, wormen, tijdbommen of Trojaanse paarden; (ii) zich voordoen als een andere persoon; (iii) het plegen van gedrag of het aanmoedigen van gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins enige stad, staat, nationale of internationale wet- of regelgeving zou schenden of dat niet voldoet aan het geaccepteerde internetprotocol; of (iv) het verzenden (of op enige manier) van informatie of software die is afgeleid van de Site of de Dienst naar het buitenland of bepaalde buitenlandse landen in strijd met de Amerikaanse exportwetten. Het is daarnaast verboden om de beveiliging van de Site, de Service of de Gokhale-methode te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende: (w) toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor gebruikers van de Site of de Service of ongeautoriseerde toegang tot een account, server of een ander computersysteem; (x) proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden; (y) pogingen om te interfereren met de functie van de Site, de Dienst, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, middelen om een ​​virus naar de Site te sturen, overbelasting, "overstroming", "mailbombing", "crashen", of verzending van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en / of reclame voor producten of diensten; of (z) het vervalsen van een TCP / IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in elke e-mail of nieuwsgroep-posting. Overtredingen van het systeem van de Site of Gokhale Methode of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

(g) Gebruikerscontent: als u ervoor kiest om op de Site enige inhoud of werken van auteurschap weer te geven, te plaatsen, te verzenden of anderszins beschikbaar te maken voor anderen, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, audiobestanden, tekst, software of andere materialen, ( tezamen, "Gebruikersinhoud"), verleent u hierbij aan Gokhale Method een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, niet-exclusief recht en licentie, inclusief het recht om sublicenties te verlenen aan derden, te gebruiken, te reproduceren, openbaar te tonen, openbaar uitvoeren, afgeleide werken voorbereiden op en distribueren van dergelijke Gebruikersinhoud, voor welk doel dan ook. Bovendien verklaart u zich hierbij onherroepelijk en garandeert Gokhale-methode dat (i) u alle benodigde macht, autoriteit, recht, titel en / of licenties hebt om aan Gokhale Method het voorgaande recht en licentie en (ii) de posting, indiening, door u tonen van Gebruikerscontent op de Site, en de oefening door Gokhale Methode van de voorgaande licentie doet en zal niet (1) enige toepasselijke wet of overheidsregelgeving overtreden of (2) inbreuk maken op enig recht op publiciteit of inbreuk maken op de privacy van anderen of enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij; (iii) geen door u verstrekte gebruikersinhoud (1) obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, profaan of anderszins aanstootgevend materiaal is, (2) discriminerend, haatdragend of onverdraagzaam is tegenover of misbruik maakt van , elke groep of persoon, of (3) is lasterlijk of lasterlijk.

(h) Suggesties: hierbij verleent u aan Gokhale Method een royalty-vrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke, eeuwigdurende licentie voor het gebruiken of opnemen op de Site en / of de Service van suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback door u naar Gokhale Methode die gerelateerd is aan de Site en / of de Service.

(i) Vrijwaring: u stemt er hierbij onherroepelijk mee in Gokhale Method, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te verdedigen tegen enigerlei verlies, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van honoraria van advocaten) voortkomend uit of verband houdend met (i) enige claim van een derde die voortvloeit uit een inbreuk door u op enige van uw convenanten, verklaringen of garanties in deze Servicevoorwaarden en / of (ii) uw gebruik van de Site en / of de Dienst .

(j) Evenementen: u kunt worden uitgenodigd of u aanmelden voor een Gokhale Method-evenement ("Evenement"). Elk evenement heeft een evenementhost. Door akkoord te gaan met deelname aan een Evenement, erkent u dat (i) uw identiteit, inclusief naam en e-mailadres, bekend zal worden gemaakt aan andere deelnemers aan het Evenement, en de Evenementhost zal ook toegang hebben tot enkele van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in onze privacybeleiden (ii) uw waterkoelerbijdragen kunnen worden bekeken door alle deelnemers aan het evenement.

(k) Exportcontrole: U verklaart en garandeert hierbij dat (i) u begrijpt en erkent dat bepaalde Site-inhoud onder de toepasselijke wetgeving onderworpen kan zijn aan export-, wederuitvoer- en importbeperkingen, (ii) u de Site of een andere site niet zult gebruiken Inhoud van de site op een manier die in strijd is met de Amerikaanse Export Administration Act van 1979 en de voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Handel en (iii) u zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een nationale of ingezetene bent van enig land waarnaar de United States Staten hebben embargo-goederen.

Gelinkte websites

Gokhale-methode linkt naar veel sites van derden met hun eigen servicevoorwaarden die verschillend zijn en verschillen van die van ons.

 

De Site kan links bevatten naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door Gokhale Method, en u gaat ermee akkoord dat Gokhale Method koppelingen naar dergelijke websites uitsluitend voor uw gemak verstrekt en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites, en die Gokhale-methode onderschrijft geen dergelijke websites of producten of diensten die daarmee verband houden. Uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke dergelijke website.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

We beperken onze aansprakelijkheid met name als er iets misgaat.

 

(a) Garantieaanspraak: DE WEBSITE EN, SITE-INHOUD EN SERVICE WORDEN STRIKT OP BASIS VAN "AS IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" VERSTREKT EN GOKHALE METHODE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SITE, SERVICE OF SITE-INHOUD VOLLEDIG ZIJN GESCHIKT VOOR UW DOEL OF NAUWKEURIGHEID. NAMENS ZELF EN HAAR LICENTIEGEVERS WIJST GOKHALE METHODE HIERBIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SITE, INHOUD EN DIENST VAN DE WEBSITE OF DE BESCHIKBAARHEID VAN HET VOORGAANDE AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID , GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-BEVESTIGING. HET VOLLEDIGE RISICO VOOR RESULTATEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE, SERVICE EN / OF DE SITE-INHOUD RUSTT MET U EN GOKHALE METHODE GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE DAT DE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE EN OF DE DIENST ONONDERBROKEN ZAL ZIJN, OF DAT DE SITE, SERVICE EN / OF DE SITE-INHOUD ZAL FOUTVRIJ ZIJN OF DAT ALLE FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

(b) Beperking van aansprakelijkheid: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, GAAT U AKKOORD DAT DE GOKHALE METHODE NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND STAAT MET UW GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKHEID OM DE SITE, DE DIENST TE GEBRUIKEN OF HET SITE-CONTENT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ENIGE EN ALLE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF WETTELIJKE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, BEDRIJFS- OF VERLIESREKENINGEN, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS ., VERLIES VAN GOODWILL OF VOOR ENIGE KOSTEN VAN DEKKING OF DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN), ZELFS ALS GOKHALE DE METHODE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAARIN SCHADE WORDT GEVRAAGD, OF CONTRACTBREUK OF ONRECHTMATIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID. U erkent dat u het privacybeleid van Gokhale Methods heeft gelezen, begrijpt en ermee instemt https://gokhalemethod.com/privacy_policy, die hierbij wordt opgenomen in en deel gaat uitmaken van deze Servicevoorwaarden door deze referentie.

Locatie van de site en uw gebruik

Gokhale-methode kan servers over de hele wereld bedienen en wordt bestuurd vanuit kantoren in de Verenigde Staten.

U bent verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten die op u van toepassing zijn, geografisch gesproken.

 

Gokhale Method beheert of controleert de werking van deze Site en de Service vanuit kantoren in de Verenigde Staten. Bovendien kunnen de Site en de Dienst worden gespiegeld en kunnen andere websites die worden beheerd of beheerd door Gokhale Method zich op verschillende locaties in en buiten de Verenigde Staten bevinden. Gokhale-methode geeft geen garantie dat alle functies van deze site of service buiten de Verenigde Staten voor u beschikbaar zijn of dat ze buiten de Verenigde Staten mogen worden geopend. U erkent dat u zelf verantwoordelijk bent voor elke beslissing van u om deze Site en / of de Service te gebruiken vanaf andere locaties, en dat dergelijk gebruik mogelijk onderhevig is aan en dat u verantwoordelijk bent voor, naleving van toepasselijke lokale wetgeving.

General

Deze servicevoorwaarden zijn definitief.

Geschillen worden afgehandeld in Santa Clara, Californië.

 

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, niettegenstaande eventuele afwijkende of aanvullende voorwaarden die kunnen worden opgenomen in de vorm van een bestelling of een ander document dat door u wordt gebruikt om bestellingen te plaatsen of anderszins transacties in deze Overeenkomst tot stand te brengen, welke dergelijke voorwaarden hierbij worden afgewezen. Deze Servicevoorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige discussies, voorstellen en overeenkomsten tussen u en Gokhale-methode met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele wijziging, wijziging of afstand van enige bepaling van deze Servicevoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een functionaris van Gokhale Method. Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende gedeelten volledig van kracht en wordt deze bepaling zo veel mogelijk gehandhaafd om de bedoeling van de partijen te bewerkstelligen en wordt deze hervormd voor zover noodzakelijk om een ​​dergelijke bepaling geldig en afdwingbaar te maken. Geen afstand van rechten door Gokhale-methode kan worden geïmpliceerd door acties of tekortkomingen in het afdwingen van rechten onder deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld en zijn uitsluitend in het voordeel van Gokhale Method en u en creëren geen enkel recht ten gunste van een derde partij. Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflicterend recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van een bevoegde rechtbank in Santa Clara, Californië, en elke partij stemt onherroepelijk in met die persoonlijke jurisdictie en ziet af van alle bezwaren tegen deze locatie.

Privacybeleid

Je kunt ons volledig vinden privacybeleid hier.

 

Ga naar https://gokhalemethod.com/privacy_policy om te begrijpen hoe Gokhale Method persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt.

 

Vragen over de Terms of Service moeten aan ons worden gestuurd [e-mail beveiligd].